Prosjekter

Hensiktene med alle prosjektene våre er at unge mennesker skal jobbe med problemstillinger fra den virkelige verden for å utarbeide et konsept, som videre blir en løsning og som da kan presenteres for en arbeidsgiver.