Om Eik

Eik tilbyr i dag forskjellige kurs, workshops og prosjekter for studenter og ansatte ved NMBU. Målet vårt er å være en aktiv møteplass som er åpen for fagmiljøet, studentmiljøet, lokalmiljøet og næringslivet.

Hva er Eik Ideverksted?

m

Det unike med Eik er vår sterke tilknytning til et engasjert fag- og studentmiljø ved NMBU, noe som styrker mulighetene til å inspirere og engasjere mennesker i regionen til å satse på bærekraftig teknologi og innovasjon.

m

På lengre sikt ønsker vi å nå frem til andre miljøer(næringsliv, videregående skoler etc) ved å skape en kreativ møteplass hvor f.eks studenter har workshops/kurs for videregående elever.

m

De færreste elevene i videregående skole vil si at realfag er gøy, og mange sliter med motivasjonen. Slik burde det ikke være, for realfag ER gøy når det brukes i praksis!

student (2)
bedrift (2)

Våre samarbeidspartnere